Graham Jones - Tynici.com

Gwasanethau Cyfrifiaduron - Computer Services

  

Cynllun Gwefan

 

 • Gwasanaeth Cynllunio Llawn

 • Gwefannau Deinamig

 • Sustemau  Rheoli Cynhwysiad

 • Certi Siopa

 • Gwefannau Statig

  

Hyfforddiant

 

 • Cyrsiau Teilwredig
 • Hyfforddiant Ymarferol
 • O Ddechreuwyr i Lefel Uwch
 • O Word i Wefannau
 • O E-bay i Excel
 • Golygu Fideo
 • Ffotograffiaeth Ddigidol

  

Cyfrifiaduron

 

 • Trwsio a Diweddaru
 • Adeiladu Sustemau Newydd
 • Gliniaduron
 • Ymweliadau yn y Cartref
 • Gosodiadau yn y Cartre
 • Cydosod Rhwydweithio Diwyfr
 • Cydosod Sustem & Rhyngrwyd
PDF Argraffu Ebost

Dyma ddetholiad o wefannau a’u cynlluniwyd gan Tynici.com sy’n dangos yr amrywiaeth gwaith ag ymgymerwyd.    Cynllunnir pob un gwefan yn ôl gofyniad y cwsmer.  Cysylltwch â Ni am ragor o wybodaeth. 

 

 

 Cered

Gwefan wedi’i chynllunio ar gyfer Cered - Menter Iaith Ceredigion.  Mae’r wefan hon yn defnyddio Sustem Rheoli Cynnwys hefyd, sy’n caniatáu diweddaru hawdd o’r wefan.

gwefan : http://www.cered.org

 

 Bythynnod Cwmcoedog Cottages

Gwefan wedi’i dylunio i hybu Busnes Gwyliau Bythynnod yng Ngorllewin Cymru. Mae’r wefan yn cynnwys adran newyddion ar gyfer dangos cynigion arbennig a sylwadau’r ymwelwyr, a sustem bwciad integredig sy’n dangos yn ‘fyw’ statws bwciad y bythynnod

gwefan : http://www.cwmcoedogcottages.co.uk/

Hefyd : http://www.c-bondo.co.uk/  http://gwelfro.co.uk/     http://beechwoodbb.co.uk/

 Clybiau Gwawr

Clybiau Gwawr

Gwefan wedi’i dylunio ar gyfer Merched y Wawr sy’n defnyddio Sustem Rheoli Cynnwys a wneir diweddaru’r safle’n haws i ddefnyddwyr. Mae’n cynnwys galeri ac adran i bob un clwb.

 

gwefan : http://www.clybiaugwawr.com/  http://neuaddgoffacaerwedros.org/index.php

 

 11 Plus Tuition

 Enghraifft o wefan  ar gyfer Busnes Tiwtora. Mae’r math hon o wefan yn addas i ddefnyddiwr nad oes angen iddo ddiweddaru na newid y wefan yn rheolaidd.

 

gwefan : http://www.teifi-tuition.co.uk Hefyd : http://www.11plustuition.co.uk/