Argraffu

Rydw i’n cynnig gwasanaeth cynllunio Gwefan cyflawn gan gynnwys

 

  • Cynllunio a Dylunio Gwefan
  • Gwestio Gwefan
  • Cofrestru Enw Maes 
  • Gosod E-bost          
  • Hyfforddiant
  • Diweddaru ac Ail gynllunio gwefannau cyfredol
  • Ffotograffiaeth

 

Mae pob gwefan wedi’i chynllunio gyda’ch anghenion mewn cof, ac mi sicrhaf y cewch chi’r wefan sydd ei hangen arnoch.  Rwyf yn rhoi blaenoriaeth i’r gwasanaeth rydw i’n ei gynnig.  Bydda i ddim yn ceisio gwerthu pethau ychwanegol ichi nad oes eu hangen arnoch.  Gwelwch y ‘Portffolio’ am rhai enghreifftiau o fy ngwaith.


Y Gost


 Cynllunnir pob un gwefan yn ôl anghenion cwsmeriaid.  Bydd pris cywir heb rwymedigaeth yn cael ei roi cyn dechrau’r gwaith. Yn sylfaenol, mae yna ddau fath o wefan - Statig a Statig Ddeinamig - Mae gwefannau Statig yn rhatach i’w creu, ond maen nhw’n fwy anodd i ddiweddaru i’r defnyddiwr.  Bydd gwefan sylfaenol o 5-6 tudalen yn costio tua £450 - £500. 


Mae gwefannau Deinamig yn defnyddio data-bas i bweru swyddogaeth safle. Mae’r math hwn o safle yn cynnig mwy o reolaeth i’r defnyddiwr gan gynnwys Sustemau Rheoli Cynnwys, Certi Siopa Ar-lein ayyb. Maen nhw’n fwy anodd i brisio heb drafod eich anghenion yn gyntaf.  Fel canllaw, mae prisiau yn dechrau o £900.


 
Cysylltwch â fi plîs, am ragor o fanylion