Argraffu

Rwyf yn cynnig gwasanaeth hyfforddi cyflawn sy’n ymwneud â phob agwedd o Gyfrifiaduraeth a Thechnoleg.
 
Mae pob cwrs wedi’i ‘deilwro’ i anghenion unigol y cwsmer. Rwyf yn rhoi blaenoriaeth ar greu cyrsiau sy’n hawdd i’w dilyn, gan ddefnyddio geiriau bob dydd, ac nid yn llawn termau technegol cymhleth. Credaf yn gryf mae’r ffordd orau o ddysgu yw drwy brofiad, ac mae’r cyrsiau’n ar sail ymarferol. Rwyf yn athro a chymwysterau llawn wedi’i gofrestru gan Gyngor Dysgu Cymru, ac yr wyf wedi cyflawni hyfforddiant i’r Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion, CREDU a grwpiau preifat. Mae’r cyrsiau yma’n cynnwys:-

 

 
 • Cyfrifiaduro ar gyfer Dechreuwyr
 • Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel)
 • Defnyddio’r Rhyngrwyd, Pori’r We, E bostio ayyb
 • Cynllunio Gwefan 
 • Ffotograffiaeth Ddigidol 
 • Golygu Fideo  
 • Defnyddio CMS (Content Management Systems)
     (Sustemau Rheoli Cynnwys) 
      
 
training


 
 

Cysylltwch â fi plîs am ragor o fanylion ac i drefnu cwrs.