Graham Jones - Tynici.com

Gwasanethau Cyfrifiaduron - Computer Services

  

Cynllun Gwefan

 

 • Gwasanaeth Cynllunio Llawn

 • Gwefannau Deinamig

 • Sustemau  Rheoli Cynhwysiad

 • Certi Siopa

 • Gwefannau Statig

  

Hyfforddiant

 

 • Cyrsiau Teilwredig
 • Hyfforddiant Ymarferol
 • O Ddechreuwyr i Lefel Uwch
 • O Word i Wefannau
 • O E-bay i Excel
 • Golygu Fideo
 • Ffotograffiaeth Ddigidol

  

Cyfrifiaduron

 

 • Trwsio a Diweddaru
 • Adeiladu Sustemau Newydd
 • Gliniaduron
 • Ymweliadau yn y Cartref
 • Gosodiadau yn y Cartre
 • Cydosod Rhwydweithio Diwyfr
 • Cydosod Sustem & Rhyngrwyd
PDF Argraffu EbostGall dewis cyfrifiadur newydd fod yn broses ddryslyd, yn enwedig gyda'r holl systemau gwahanol sydd ar gael.
Rwyf yn gwerthu gliniaduron neu systemau PC (desktop) ac yn cynnig gwasanaeth gosod yn y cartref neu swyddfa. Byddaf yn sicrhau eich bod yn cael system sy'n addas i'ch anghenion.

Rwyf hefyd yn cyflenwi Monitorau, Argraffyddion, Sganwyr, Meddalwedd, a Rhwydweithiau Diwyfr a Gwifrog. Prynir yr holl rannau a chydrannau yn ôl yr archeb. Y mae hyn yn golygu eich bod yn cael y cyfarpar diweddaraf ac nid rhywbeth sydd wedi bod yn eistedd ar y silff am 6 mis.

Gallwch fod ag angen cyfrifiadur personol mwy arbenigol fel:
• Gwaith Un-pwrpas Adolygu Fideo neu Raffeg
• Peiriant Hapchwarae
• Cyfansoddiad Cerddorol 
• Cyfrifiaduron ar gyfer Troellwyr (DJ's) 

Adeiladaf y cyfrifiadur i’ch gofynion  

Cysylltwch â fi plîs am ragor o wybodaeth

n