Argraffu
Cael problemau efo’ch cyfrifuiadur? 

Rwyf yn cynnig gwasanaeth trwsio a diweddaru cyflawn yn ardal Gorllewin Cymru gan gynnwys:

  • Cael gwared â Firws ac offer Sbïo
  • Cyfrifiadur yn Torri Lawr 
  • Problemau Cysylltu â’r Rhyngrwyd 
  • Diweddariadau 
  • Adferiad Data
  • Ategion   
 
Ceir gwared llawer o gyfrifiaduron a’u hamnewid am eraill bob blwyddyn o’r herwydd  eu bod nhw’n ‘rhedeg yn araf’ neu ni fydd y cyfrifiadur yn dechrau.  Llawer i dro dim ond gwaith cynnal sydd ei eisiau. Ni fydd cyfrifiadur byth yn arafu dim ond o’r herwydd mae e’n hen. Byddaf yn ei drwsio gyntaf o hyd os yw’n gost effeithiol.  Hyd yn oed yn y man gwaetha, ac ni ellir trwsio’r cyfrifiadur, mae’n dal yn bosibl i adalw data, ffotograffau o’r hen gyfrifiadur a’u trosglwyddo i’r un newydd.Rydym yn clywed llawer y dyddiau yma am gyfrifiaduron a gaed gwared arnynt ac yn cael eu defnyddio i gael cyrchiad i’ch gwybodaeth chi. Gallaf helpu hefyd i gael gwared ar hen gyfrifiadur gan ddiogelu eich gwybodaeth chi.